Laos

Kurstillfällen

Nivåer

Nybörjare

Kurstillfällen

2018
19-23 February 2018

07-11 May 2018

10-14 September 2018

29 Oct- 02 November 2018

 


Allmän information

Kursen genomförs i grupper om tre deltagare som arbetar i ett behandlingsrum under ledning av en internationellt erfaren handledare. Målen för varje deltagare varierar beroende på kursnivå. För en nybörjare är målet att operera in 30 implantat själv under veckan samt assistera de övriga i gruppen vid deras operationer. För en deltagare på nivån ’Advanced 1’ är målet att utföra 5 sinuslyft samt assistera de övriga i gruppen vid deras operationer. Målet för deltagare på nivån ’Advanced 2’ kan variera och styrs mot deltagarens önskemål.

Alla kursdeltagare och handledare bor på samma hotell vilket ger möjlighet att fortsätta utbyte av dagens erfarenheter och tanker vid middagsbordet. Vid kursavslutningen hålls en festmiddag med en formell utlämning av kursintygen.

Vid kursavsluningen så kommer varje deltagare som genomfört kursen att erhålla
– 10 st valfria implantatskruvar från Trinon samt tillhörande operationsbricka (detta måste beställas senast två månader efter kursavslut)
– Intyg från universitetskliniken i Pnomh Penh
– Intyg från Trinon Collegium Practicum som anger vilka operationer som utförts under kursen

Program

Söndag  Ankomst till hotell VIENTIANE,

Måndag – Introduktion och möte med det lokala kirurgteamet

Tisdag-Fredag – Diskussion och operationsförberedelse
09:15 – 12:00 Q-implantat steg för steg, samt demonstration (Måndag)
12:00 – 13:00 lunch med efterföljande förberedelse inför operation
13:00 – 16:30 operation (team med 3 läkare)
17:00 – 18:00 case diskussioner
19:30 – middag på restaurang med efterföljande avslutnings cermoni och överlämnande av certifikat (Fredag)
Lördag avfärd

Kontakta oss för frågor och bokning

Back to Top