Kambodja

Kurstillfällen

Nivåer

Nybörjare / Avancerad I 

Kurstillfällen

2018

29 Jan- 02 February 2018

26-30 March 2018

04-08 June 2018

20-24 August 2018

27-31 August 2018

01-05 October 2018

26-30 November 2018

03-07 December 2018

2019

11-15 February 2019

06-10 May 2019

09-13 September 2019

02-6 December 2019


Allmän information

Kursen genomförs i grupper om tre deltagare som arbetar i ett behandlingsrum under ledning av en internationellt erfaren handledare. Målen för varje deltagare varierar beroende på kursnivå. För en nybörjare är målet att operera in 30 implantat själv under veckan samt assistera de övriga i gruppen vid deras operationer. För en deltagare på nivån ’Advanced 1’ är målet att utföra 5 sinuslyft samt assistera de övriga i gruppen vid deras operationer. Målet för deltagare på nivån ’Advanced 2’ kan variera och styrs mot deltagarens önskemål.

Alla kursdeltagare och handledare bor på samma hotell vilket ger möjlighet att fortsätta utbyte av dagens erfarenheter och tanker vid middagsbordet. Vid kursavslutningen hålls en festmiddag med en formell utlämning av kursintygen.

Vid kursavsluningen så kommer varje deltagare som genomfört kursen att erhålla:
– 10 st valfria implantatskruvar från Trinon samt tillhörande operationsbricka (detta måste beställas senast två månader efter kursavslut)
– Intyg från universitetskliniken i Pnomh Penh
– Intyg från Trinon Collegium Practicum som anger vilka operationer som utförts under kursen

Program

Söndag: PHNOM PENH  logi på 4 stjärningt hotell

Måndag – Fredag PHNOM PENH
08:15 transfer fråm hotell till klinik
08:30 – 09:15 Måndag – introduktion och möte med det lokala teamet

Tisdag-Fredag – Diskussion och förberedelse inför operation
09:15 – 12:00 Operationer (team med 2 tandläkare) – Måndag morgon hålls en teoretisk genomgång
12:00 – 13:00 Lunch och efterföljande förberedelse inför operation
13:00 – 16:30 Operationer (team med 2 deltagande tandläkare)
17:00 – 18:00 Casediskussioner
19:30 – Middag på restaurang, med efterföljande avslutningscermoni och överlämnande av certifikat (Fredag)

Lördag: Avfärd

 

Kontakta oss för frågor och bokning

Back to Top